Siatka godzin, czyli jak i ile pracujemy?

Nie chcemy przytłaczać naszych uczniów zbyt ambitnymi planami lekcji. Ale nie chcemy też, żeby od razu ze szkoły musieli gnać na zajęcia dodatkowe. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć ilość godzin z wybranych przedmiotów w stosunku do tego, co przewiduje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nasi uczniowie mają obowiązkowe zajęcia z etyki na wszystkich poziomach oraz dodatkowe lekcje z języków obcych i sportu, a w starszych klasach z matematyki i polskiego. Poniżej podstawowe różnice wynikające z proponowanej przez nas siatki godzin względem ministerialnych wytycznych.

 

Zwiększona liczba godzin języka angielskiego
W klasach 0-3 to 4h tygodniowo, a w klasach starszych 5h tygodniowo + na każdym poziomie 1h z native speakerem – w tym zakresie współpracujemy z renomowanymi ogólnopolskimi szkołami językowymi, a nasi native speakerzy mają uprawnienia pedagogiczne.
Native speakerzy prowadzą zajęcia według zasady:
Oddziały 0 – III: gry i zabawy językowe,
Oddziały IV – VI: sterowane konwersacje (General English),
Oddziały VII – VIII: konwersacje połączone z dyskusjami (General English).

Ponadto, uczniowie klas 1 i 2-3 mają odpowiednio 2 lub 3 godziny kształcenia zintegrowanego w języku angielskim (równoległa praca w j. angielskim nad kompetencjami ćwiczonymi na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w j. polskim – realizacja w ramach wprowadzenia do dwujęzyczności). Zajęcia te są realizowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, mających również uprawnienia do nauczania języka angielskiego.

Podczas zajęć j. angielskiego, począwszy od zerówki, pracujemy na bieżąco na wszystkich kompetencjach językowych, dlatego nasi uczniowie bez specjalnego, odrębnego przygotowania zdają z sukcesami egzaminy zewnętrzne, otrzymując odpowiednie certyfikaty (począwszy od YLE, aż do FCE).

Drugi język obcy

Podczas zajęć j. angielskiego, począwszy od zerówki, pracujemy na bieżąco na wszystkich kompetencjach językowych, dlatego nasi uczniowie bez specjalnego, odrębnego przygotowania zdają z sukcesami egzaminy zewnętrzne, otrzymując odpowiednie certyfikaty (począwszy od YLE, aż do FCE).

Zwiększona liczba godzin matematyki w klasach 4-8

W naszej szkole w klasach 4-7 to 5h/tyg., w klasie 8 to 6h/tyg. Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie klas 4-8 w innych SP uczą się matematyki w wymiarze 4h/tyg.

Zwiększona liczba godzin języka polskiego w klasie 8

W naszej szkole w klasie 8 to 6h/tyg. Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie klasy 8 w innych SP uczą się j. polskiego w wymiarze 5h/tyg

Wychowanie fizyczne

Dla wszystkich uczniów klas 0-6 nasi nauczyciele mający również uprawnienia instruktorskie prowadzą zajęcia na basenie.
Dla klas 4-8, z 4 planowych godzin WF, dwie godziny są realizowane w formie fakultetów, tj. wybranych przez ucznia dyscyplin (m. in. pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna)
Zajęcia WF w klasach 1-3 są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.