Przez zabawę i doświadczenie do zawodów przyszłości

Wspólnie z The Velux Foundations realizujemy projekt w ramach grantu promującego wybór technicznej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt jest skierowany do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w Polsce. 

“STEAMowe ABC” ma na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia i pomysły, które pozwolą przygotować dzieci do świadomego wybierania zawodowej ścieżki w życiu dorosłym. W ramach kursów dla nauczycieli udostępniamy ciekawe materiały do rozwijania u uczniów kompetencji przyszłości, zarówno pod kątem konkretnych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii, jak i w kontekście rozwoju kompetencji miękkich takich jak: kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca projektowa czy zarządzanie. 

 • Kurs dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych – niezależny od poziomu wiedzy i doświadczenia z metodą STEAM.
  Aby zacząć kurs nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza z zakresu metody STEAM czy nowoczesnych technologii. To kurs przeznaczony zarówno dla osób początkujących i tych bardziej zaawansowanych.
  osoby początkujące dzięki kursowi poznają metodę STEAM i będą mogły zacząć ją stosować w codziennej pracy.
  osoby zaawansowane znajdą tutaj wiele pomysłów i inspiracji do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
   
 • Niezależny od wyposażenia szkoły. Do skorzystania w pełni z wiedzy z kursu nie potrzebne są żadne specjalistycznych urządzenia czy pomoce naukowe. Kursanci i kursantki mogą samodzielnie wybrać z czym będą pracować korzystając z wiedzy zdobytej podczas kursu. Kurs pozwala na kreatywne wykorzystanie Laboratoriów Przyszłości, a także dalsze świadome ich rozbudowywanie.
   
 • Nauka i rozwój umiejętności oparte o przykłady z rzeczywistych sytuacji zawodowych. Dzięki kursowi nauczyciele mogą przenieść uczniów z lekcji do sytuacji z dorosłego życia. Kurs pomaga nauczycielom połączyć to, czego uczą z pracą i pasjami, którymi uczniowie będą zajmować się w przyszłości. Zaglądamy za kulisy wielu zawodów, aby pokazać jak w pracy wykorzystywane są konkretne kompetencje. Kurs pomaga nauczycielom wspierać uczniów w dokonywaniu ciekawych i praktycznych wyborów zawodowych. 

Dla nauczycieli szkół podstawowych przygotowujemy:

 1. Bezpłatną platforma e-learningową „STEAMowe ABC” z kursem online dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli w Polsce, którzy chcą poznać metodę STEAM w połączeniu z silnie akcentowanym elementem doradztwa zawodowego. Odnosi ona zdobywaną przez dzieci wiedzę do przykładów z życia zawodowego. Na portalu znajdować się będą moduły lekcyjne zawierające: materiały video, materiały pisane, prezentacje multimedialne oraz bibliotekę materiałów do pobrania, takich jak: scenariusze lekcyjne, karty pracy, prezentacje i bibliografie umożliwiające poszerzanie wiedzy w zakresie STEAM + doradztwa zawodowego.
  W skrócie wszystko to, co potrzebne jest, by poznać STEAM od A do Z, krok po kroku i co ważne – od podstaw.

 2. Drugą częścią projektu jest roczny kurs dla 200 nauczycieli z całej Polski, pogłębiający wiedzę ze stosowania metody STEAM, z poszerzonym modułem odnoszącym się do doradztwa zawodowego. Kurs pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje, umożliwiające pracę z dziećmi metodą STEAM. Nauczyciele będą wyposażeni w narzędzia umożliwiające pomysłowe i efektywne wykorzystanie szkolnego Laboratorium Przyszłości, niezależnie od jego wyposażenia. 
 3. Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli na najciekawsze scenariusze lekcyjne z zastosowaniem metody STEAM.  

Klaster dla edukacji przyszłości:
Unikatowym elementem naszego kursu jest utworzenie Klastra włączającego przedstawicieli świata biznesu do rozmów z ekspertami edukacyjnymi, ekspertami rynku zawodowego, badaczami trendów przyszłości. Prawdziwe przykłady z życia zawodowego stanowią dla nas  inspirację do tworzenia ciekawych materiałów video i scenariuszy lekcyjnych.  

Współpraca przy projekcie: Skriware S.A.