W naszej szkole rozwiniemy potencjał Twojego dziecka

W naszej szkole rozwiniemy potencjał Twojego dziecka

Rekrutacja do klas 0 i 1 na rok szkolny 2022/23 została zakończona.

Etapy rekrutacji:

1. Dni Otwarte

W trakcie Dni Otwartych w naszej szkole prezentujemy aktualną ofertę oraz infrastrukturę. Informację o terminach i formularz zapisów publikujemy na początku roku szkolnego.

2. Warsztaty rekrutacyjne

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego.

3. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych ma wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego.

4. Ogłoszenie wyników

IndywidualnieInformacja przekazywana przez Sekretarza Szkoły, zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7 dni od uzyskania informacji o wynikachMożliwość zwrócenia się przez Rodzica z pisemną prośbą do Szkoły o sporządzenie informacji zwrotnej dot. przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo to przysługuje wyłącznie kandydatom niezakwalifikowanym. Informacja zwrotna zostanie przesłana w terminie 7 dni na adres e-mail Rodzica podany w formularzu. Zgłoszenia: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl

3 dni od dnia uzyskania indywidualnej informacji o wynikachOstateczny termin na złożenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas jest prowadzona na bieżąco. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Regulamin

Kontakt

    Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności.