W naszej szkole
rozwiniemy
potencjał
Twojego dziecka

Rekrutacja do klas 0 i 1 na rok szkolny 2023/24

Etapy rekrutacji:

1. Dni Otwarte

W trakcie Dni Otwartych w naszej szkole prezentujemy aktualną ofertę oraz infrastrukturę. Informację o terminach i formularz zapisów publikujemy na początku roku szkolnego.

2. Warsztaty rekrutacyjne

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce. Udział w nich nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy:

22.10.2022 (sobota)Informacje oraz zapisy

19.11.2022 (sobota)Informacje oraz zapisy

10.12.2022 (sobota)Informacje oraz zapisy

14.01.2023 (sobota)Informacje oraz zapisy

* Karty ćwiczeń

Uprzejmie informujemy o możliwości zakupu kart ćwiczeń (forma: e-book, karty wysyłane są wyłącznie w formie elektronicznej) dla:
– przedszkolaka pt. „Idę do zerówki”
lub
– zerówkowicza pt. „Idę do pierwszej klasy”.

Publikacje zawierają kolorowe karty ćwiczeń przygotowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz psychologów pracujących w naszej szkole.
Z ich pomocą będą mogli Państwo sprawdzić, jak dziecko radzi sobie z zadaniami z zakresu rozwoju mowy, percepcji wzrokowej i słuchowej, grafomotoryki i motoryki małej, kompetencji społecznych, myślenia logicznego oraz sprawności motorycznej.
Właśnie tego rodzaju ćwiczenia robimy z dziećmi podczas rozmowy kwalifikacyjnej do naszej szkoły, więc ich wcześniejsze wykonanie z pewnością oswoi dziecko z przebiegiem procesu rekrutacji.

W przypadku zainteresowania zakupem serdecznie prosimy o taką informację na adres e-mail: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl wraz określeniem tytułu kart ćwiczeń (jak wyżej) oraz przesłaniem potwierdzenia wpłaty.
Koszt: 50 zł.
Fundacja Szkolna
Ul. Obrzeżna 12a
02-691 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 (Boś Bank S.A.)
Tytułem: karty ćwiczeń, tytuł kart ćwiczeń, imię i nazwisko dziecka.

3. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne mają wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego. Szczegóły w Regulaminie. Terminy rozmów kwalifikacyjnych (jeden termin do wyboru przez Rodzica) i zapisy:

28.01.2023 (sobota) Zapisy

30.01-04.02.2023 (poniedziałek-sobota) Zapisy

Udział w procesie rekrutacji oznacza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i jego akceptację.

4. Ogłoszenie wyników

IndywidualnieInformacja przekazywana przez Sekretarza Szkoły, zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7 dni roboczych od uzyskania informacji o wynikachMożliwość zwrócenia się przez Rodzica z pisemną prośbą do Szkoły o sporządzenie informacji zwrotnej dot. przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo to przysługuje wyłącznie kandydatom niezakwalifikowanym. Informacja zwrotna zostanie przesłana w terminie 7 dni roboczych na adres e-mail Rodzica podany w formularzu. Zgłoszenia: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl

3 dni robocze od dnia uzyskania indywidualnej informacji o wynikachOstateczny termin na złożenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca

Prowadzimy rekrutację uzupełniającą do obecnych klas 5, 6 i 7. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Regulamin

Kontakt

    Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności.