Projekt “STEAM edukacja w każdej szkole”

Fundacja Szkolna jest organizacją wiodącą w projekcie “STEAM edukacja w każdej szkole”, który współfinansują razem z nami THE VELUX FOUNDATIONS z Danii.

Do programu zaklasyfikowanych zostanie łącznie 100 szkół z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Wybrane szkoły otrzymają bezpłatne wsparcie we wdrażaniu nowych technologii w edukacji oraz mają szansę uzyskać tytuł “STEAMującej Szkoły” – stać się ekspertem nauczania STEAM na skalę ogólnopolską.

Wybrane do programu szkoły zostaną w ramach projektu nieodpłatnie wyposażone w sprzęt oraz szkolenia z prowadzenia zajęć w metodyce STEAM. Szkolenia, materiały i wsparcie, jakie zapewnimy, pozwolą również zrealizować dużą część wymagań ministerialnych w zakresie programu “Laboratoria Przyszłości”. [Tutaj wymogi programu. Nasz projekt pomaga spełnić podpunkty: 2.2; 3.1; 3.2;3.3;3.4;3.5].

Co to jest STEAM?

STEAM to klucz do nowoczesnego rozumienia edukacji – z angielskiego oznacza: Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka).
Metodyka STEAM stawia dziecko w roli badacza, odkrywcy, zachęca do samodzielnego myślenia
i rozwiązywania problemów. Nauczyciel staje się mentorem i strażnikiem tego procesu. Nakierowuje
i podpowiada, jak wykorzystać dostępne narzędzia do pogłębiania wiedzy doświadczalnej.

Jaki jest cel projektu?

Poprzez promocję edukacji STEAM projekt ma na celu popularyzację ścieżki technicznej i zawodowej wśród uczniów szkół podstawowych i tym samym jak najlepsze przygotowanie ich do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Ponadto program pozwoli zbudować sieć szkół, które staną się liderami łączenia nowych technologii z nauczaniem przedmiotowym.
Jednym z modułów naszego projektu jest także moduł doradztwa zawodowego nakierowany na poszerzenie świadomości uczniów w zakresie zawodów przyszłości.

Poprzez nasz projekt chcemy zaprzyjaźnić społeczności szkolne z nowymi technologiami i ich wykorzystaniem na co dzień poprzez zabawę i doświadczanie.

W ramach projektu szkoły otrzymują bezpłatnie:

* 1 drukarka 3D Skrinter wraz z zapasem filamentów.

* 10 robotów edukacyjnych Skribot wraz z aplikacją SkriApp.

* 10 zestawów klocków konstruktorskich SkriKit.

* Dostęp do bazy modeli 3D Skrimarket.

* Dostęp do aplikacji: Skribot Creator, 3D Playground.

* Dostęp do e-kursów podnoszących kompetencje nauczycieli w ramach platformy Skriware Academy.

* Scenariusze ponad 80 gotowych zajęć lekcyjnych z 9 przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia, geografia, przyroda, biologia, technika, informatyka, edukacja wczesnoszkolna).

* Kompleksowy program szkoleniowy dla nauczycieli.

* 24-miesięczne wsparcie metodyczne i techniczne.

* Możliwość wzięcia w ciekawych konkursach z nagrodami dla uczniów i nauczycieli.

* Możliwość partnerstwa w sieci szkół łączących nowe technologie z nauczaniem przedmiotowym.

Wstępny harmonogram projektu:

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych: 2022/2023 oraz 2023/2024. Po tym czasie nastąpi ewaluacja projektu i wdrożenie modułu doradztwa zawodowego nastawionego na poszerzanie świadomości uczniów i nauczycieli o perspektywę zawodów przyszłości.

Pierwszy rok szkolny to przekazanie sprzętu, szkolenia, warsztaty, webinary i wsparcie w zakresie przygotowania nauczycieli do wykorzystania metodyki STEAM w codziennej pracy.

Drugi rok szkolny to atrakcyjne konkursy dla uczniów i nauczycieli, które umożliwiają przetestowanie kreatywnego wykorzystania metodyki STEAM.

Projekt “STEAM edukacja w każde szkole” ma szansę stać się punktem wyjścia do dalszej owocnej współpracy ze szkołami zarówno w ramach sieci “STEAMujących szkół”, jak też w innych przyszłych projektach.

Naszym partnerem technologicznym w projekcie jest firma Skriware – lider edukacji STEAM.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z koordynatorką projektu:

Magdalena Wielgołaska
m.wielgolaska@fundacjaszkolna.pl
telefon: +48 882 51 25 51

Do pobrania:
Regulamin “STEAM edukacja w każdej szkole” – zawiera warunki przystąpienia szkół do projektu.