„Edukacja jest paszportem do przyszłości, bo jutro należy do tych, którzy przygotowują się do niej dzisiaj.” – Malcolm X