Siatka godzin, czyli jak i ile pracujemy?

Nie chcemy przytłaczać naszych uczniów zbyt ambitnymi planami lekcji. Ale nie chcemy też, żeby od razu ze szkoły musieli gnać na zajęcia dodatkowe. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć ilość godzin z wybranych przedmiotów w stosunku do tego, co przewiduje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nasi uczniowie mają dodatkowe lekcje z języków obcych i sportu, a w starszych klasach z matematyki i polskiego. Poniżej wykaz godzin w naszej szkole w stosunku do wymagań ministerialnych.

Zwiększona liczba godzin j. angielskiego

* W oddziałach 0-3 to 4h tygodniowo + dodatkowo 1h z native speakerem:

W tym zakresie współpracujemy z renomowanymi ogólnopolskimi szkołami językowymi, native speakerzy mają uprawnienia pedagogiczne.
Native speakerzy prowadzą zajęcia wyłącznie w języku angielskim, według zasady:

Oddziały 0 – III: gry i zabawy językowe,
Oddziały IV – VI: sterowane konwersacje (General English),
Oddziały VII – VIII: konwersacje połączone z dyskusjami (General English).

* Ponadto, uczniowie klas 1 i 2-3 mają odpowiednio 2 lub 3 godziny kształcenia zintegrowanego w języku angielskim (równoległa praca w j. angielskim nad kompetencjami ćwiczonymi na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w j. polskim – realizacja w ramach wprowadzenia do dwujęzyczności). Zajęcia te są realizowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, mających również uprawnienia do nauczania języka angielskiego.

* W oddziałach 4-8 jest 5h j. angielskiego tygodniowo + dodatkowo 1h godzina z native speakerem. Lekcje j. angielskiego są prowadzone w grupach międzyoddziałowych, do których kwalifikacja następuje na podstawie corocznej weryfikacji poziomu zaawansowania językowego ucznia.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin (tzw. ramowym planem nauczania dla SP), uczniowie w innych SP:
W klasach 1-3 uczą się języka obcego nowożytnego w wymiarze 2h/tyg.
W klasach 4-8 uczą się języka obcego nowożytnego w wymiarze 3h/tyg.

Ważne: podczas zajęć j. angielskiego, począwszy od zerówki, pracujemy na bieżąco na wszystkich kompetencjach językowych, dlatego nasi uczniowie bez specjalnego, odrębnego przygotowania zdają z sukcesami egzaminy zewnętrzne, otrzymując odpowiednie certyfikaty (począwszy od YLE, aż do FCE).

Drugi język obcy

Począwszy od klasy 4, uczniowie uczą się drugiego języka obcego, w wymiarze 3h/tyg., do wyboru pomiędzy j. hiszpańskim, niemieckim, francuskim. Zajęcia są prowadzone w grupach międzyoddziałowych.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie w innych SP uczą się drugiego języka obcego nowożytnego w wymiarze 2h/tyg., począwszy od klasy 7.

Etyka obowiązkowa dla wszystkich uczniów, począwszy od klasy 1

Zwiększona liczba godzin matematyki w klasach 4-8

W naszej szkole w klasach 4-7 to 5h/tyg., w klasie 8 to 6h/tyg.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie klas 4-8 w innych SP uczą się matematyki w wymiarze 4h/tyg.

Zwiększona liczba godzin języka polskiego w klasie 8

W naszej szkole w klasie 8 to 6h/tyg.

Zgodnie z ministerialną siatką godzin, uczniowie klasy 8 w innych SP uczą się j. polskiego w wymiarze 5h/tyg.

Wychowanie fizyczne:

* Zajęcia z pływania, na basenie, w wymiarze 1h, dla wszystkich klas 0-6. Instruktorami pływania są nasi nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający odpowiednie uprawnienia.

* Dla klas 4-8, z 4 planowych godzin WF, dwie godziny są realizowane w formie fakultetów, tj. wybranych przez ucznia dyscyplin (m. in. pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna)

* Zajęcia WF w klasach 1-3 są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.