Nasze projekty szkolne

Wewnątrzszkolne projekty edukacyjne to nowatorski sposób organizowania zajęć lekcyjnych, w oparciu o metody aktywizujące, czyli metody zwiększające czynny udział uczniów w zajęciach dydaktycznych. Uczniowie pod okiem nauczyciela danego przedmiotu realizują projekty, których efektem są wystawy, przedstawienia, prezentacje multimedialne, filmy, pokazy.

eTwinning Projekt
“Stay Human”

Czytaj więcej

“Let’s sing&love English” 2018/2019

Czytaj więcej

Wychowanie przez sztukę która jest pasją!

Czytaj więcej

Wychowanie przez sztukę która jest pasją!

Czytaj więcej