Nasz Uczeń

Otwarty na świat

Nasz Uczeń nie boi się zwracać się ku temu, czego jeszcze nie zna. Otwartość interpretujemy jako brak obaw przed tym, jak inni nas odbiorą czy ocenią, co o nas pomyślą. Świadomość tego, kim jesteśmy sprawia, że nie boimy się być autentyczni, nie obawiamy się być sobą, ponieważ jesteśmy świadomi dobrych, ale też tych słabych stron, nad którymi cały czas pracujemy. Tym samym stajemy się otwarci na krytykę, mamy duży dystans do siebie i chcemy, by ludzie poznali nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.

Ciekawy świata

Nasz Uczeń chce poznawać świat, przygląda się mu z wielką ciekawością. Chce przyswajać inne kultury, języki. To Młody Człowiek, który poszukuje inspiracji w świecie, bada i uczy się go.

Zaradny

Nasz Uczeń potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, umie wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, jest przedsiębiorczy. Poszukuje rozwiązań. Nie wstydzi się szukać pomocy, gdy jej potrzebuje.

Odważny

Nasz Uczeń nie boi się dążyć do celu. Nie rezygnuje ze swoich planów tylko dlatego, że ktoś nie wierzy w ich powodzenie. Nie zniechęca się porażkami. Spogląda na wszystko z rozsądkiem – pozostaje przy swoim (z poszanowaniem dla innych) i sukcesywnie realizuje swoje założenia, ale też pozwala sobie na błędy i korekty.

Szanujący swoje korzenie i tradycje

Nasz Uczeń jest świadomy, że tradycja jest naszym bogactwem narodowym, dziedzictwem kulturowym, kopalnią wiedzy o przeszłości. Dzięki niej zna swoją tożsamość, może korzystać z mądrości ludowych, wypracowanych przez wiele pokoleń. 

Dbający o środowisko

Nasz Uczeń rozumie pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. Jest świadomy, że środowisko wpływa na człowieka, jak i człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Wie jak część tych niewłaściwych działań można wyeliminować. To Młody Człowiek, który przyjmuje postawę przyjazną środowisku, pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. Zmieniając własne zachowania wytwarza w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w jego najbliższym otoczeniu.

Troskliwy i empatyczny

Nasz Uczeń potrafi dbać o kogoś lub coś w taki sposób, że poświęca temu dużo czasu i uwagi. Ważne jest dla niego bezinteresowne zainteresowanie i otoczenie opieką kogoś, kto tej opieki potrzebuje. Rozumie na czym polega praca charytatywna, uczestniczy w wielu akcjach mających na celu niesienie dobra.

Kreatywny

Nasz Uczeń potrafi tworzyć rzeczy nowe i oryginalne. Często mogą być one zaskakujące i nowatorskie, ale zawsze poparte trafnymi argumentami. Nasz Uczeń jest też w stanie ustalić, czy są one wartościowe.

Realizujący swoje marzenia

Nasz Uczeń wychodzi poza schematy i walczy z ograniczeniami. Racjonalnie podchodzi do swoich marzeń, dlatego zgłębia interesujące go tematy. Nie boi się tego, co nowe. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom. Kolekcjonuje swoje przeżycia i umie cieszyć się z tego co ma. Wie, że żeby coś osiągnąć musi wykonywać małe kroki, które doprowadzą go do spełnionego marzenia. Cieszy się z każdego sukcesu.