LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Tworzymy szkołę przyszłości już dziś!

 

Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest budowanie u uczniów kompetencji kreatywnych i umiejętności technicznych – tak ważnych dla ich przyszłości. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych. Wyposażyliśmy nasze pracownie w sprzęt do zajęć technicznych, komputerowych czy pomoce naukowe przydatne do nauki biologii, fizyki, chemii i wielu innych.

Jesteśmy pewni, że dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą jeszcze bardziej atrakcyjne i ciekawe dla naszych uczniów. Co istotne zakupiony sprzęt pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych czy kół zainteresowań.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym, a także po prostu o przyszłości zawodowej dzieci. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Zakup wyposażenia technicznego w ramach programu Laboratoria Przyszłości jest dużym wsparciem w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności technicznych i manualnych, ale również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy. Sprawia, że nauka staje się fascynującą przygodą przez doświadczanie, które jest tak ważne dla nowoczesnej szkoły.

Więcej informacji o projekcie: 

szkola@fundacjaszkolna.edu.pl