Kreatywni nauczyciele – to uczniowie z pasją

W naszej szkole stawiamy na indywidualne podejście do uczniów – zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej. W kameralnej i przyjaznej atmosferze doskonalimy ich umiejętności oraz rozwijamy zainteresowania.

Ceniąc kompetencje miękkie w wychowaniu i nauczaniu na równi z funkcjonalnymi, zapewniamy uczniom edukację na najwyższym poziomie i wyposażamy ich w umiejętności umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Nasi nauczyciele to specjaliści w zakresie efektywnego uczenia się, a nasza szkoła stwarza im możliwość realizacji innowacyjnych metod. Stawiamy na współpracę – wykorzystując techniki NVC w komunikacji, budujemy relacje oparte na empatii i porozumieniu. Kadra regularnie odbywa różnorodne szkolenia, doskonaląc swój warsztat pracy nauczyciela.

 

Kadra