Nauczyciel
to dużo więcej
niż zawód

dyrektorka szkoły

Sylwia Włodarczyk

Prowadzę naszą szkołę od 2018 roku. Wcześniej przez 11 lat pracowałam w LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza i w szkole Fundacji Szkolnej jako romanistka.

Moja wiedza i umiejętności zdobyte w codziennym nauczaniu oraz współpracy z dziećmi i rodzicami  (docenione m.in. wyróżnieniem prezydenta m.st. Warszawy) są kluczowe w prowadzeniu szkoły. Z własnego doświadczenia wiem, że podstawą sukcesu jest stworzenie zaangażowanego i fachowego zespołu nauczycieli-pedagogów. Stawiamy na ludzi z pasją. W naszej szkole liczy się zarówno wiedza merytoryczna, jak i umiejętność uczenia, chęć dzielenia się wiedzą i motywacja do ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu nasz zespół to grupa wspaniałych ludzi, którzy chcą i mają się czym dzielić.

wicedyrektorka szkoły

Agata Olszewska-Jaroszewicz

Wicedyrektorką naszej szkoły jestem od 2018 roku. Z wykształcenia jestem iberystką i anglistką. Do dziś oprócz pełnienia funkcji dyrektorskiej uczę hiszpańskiego.

Nasz zespół dydaktyczno-pedagogiczny to ponad 80 osób – nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców świetlicy, reedukatorów. Oprócz tego szkołę współtworzy pion administracyjny – fundament każdej dobrze działającej organizacji 🙂 Naszą jakość budujemy w oparciu o ciągłą chęć rozwoju – nasi nauczyciele biorą udział w szkoleniach indywidualnych i grupowych, co roku to prawie 200 kursów.  Wprowadzamy do szkoły nowe metody pedagogiczne, stawiamy na współpracę z partnerami, dzięki którym szkoła ma dostęp do nowych technologii czy kontaktów zagranicznych.  Wszystko to tworzy atmosferę, w której nauka jest sposobem na samorealizację i drogą do realizacji marzeń.

wicedyrektorka szkoły

Agnieszka Ciszkiewicz

Wicedyrektorką szkoły jestem od 2023 roku. Ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię polską na Polskiej Akademii Nauk.

Nasza szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywamy wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim miejsce, gdzie kształtujemy nasze przyszłe życie.

Jako dyrektor szkoły, moim głównym celem jest stworzenie atmosfery, w której każde dziecko czuje się bezpieczne i docenione. Chcę, aby nasi uczniowie odnaleźli tu drugi dom, gdzie mogą być sobą i rozwijać się w pełni. Pragnę, aby każdy uczeń odkrył, że ma potencjał i zdolności, które mogą go prowadzić do sukcesu w życiu.

Nasza szkoła to również miejsce, w którym uczymy się nie tylko matematyki czy historii, ale też współpracy i empatii. Nauczyciele, pedagodzy Fundacji Szkolnej dbają o to, aby nasi uczniowie stali się dobrymi obywatelami, którzy rozumieją potrzeby innych, akceptują różnorodność i dbają o dobro wspólne.

Nasza kadra

"Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi" - Celestyn Freinet

"Edukacja jest paszportem do przyszłości, bo jutro należy do tych, którzy przygotowują się do niej dzisiaj." - Malcolm X