Erasmus +

Wspieramy międzynarodową współpracę edukacyjną

Od roku szkolnego 2020 współpracujemy ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. Projekty, które realizujemy, skierowane są do naszych uczniów, uczennic i nauczycieli, a wymiana ze szkołami partnerskimi możliwa jest dzięki współfinansowaniu projektów przez Komisję Europejską. Założenia Erasmusa+ to wdrażanie innowacji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, podnoszenie umiejętności językowych oraz lepsze zrozumienie kultur innych narodów.

Nasze projekty

Traditions that Shape Culture

To projekt kulturowy przybliżający dziedzictwo narodowe krajów, z których pochodzą szkoły partnerskie. Uczniowie poznają kulturę innych narodów, konfrontują swoje poglądy, przekazują informacje o tradycjach swojego kraju, doskonalą znajomość języka angielskiego w rozmowach z uczestnikami projektu. Współdziałają w grupach międzynarodowych tworząc różne prace projektowe. Wyjeżdżają do szkół partnerskich rozsianych po całej Europie. Zwiedzają niezwykłe miejsca i zawiązują nowe przyjaźnie ponad granicami państw.

Dowiedz się więcej:

Regulamin projektu:

Sprawozdania:

Digital ICT – DIG:ICT

To projekt nowych technologii podnoszący umiejętności cyfrowe. Uczniowie i nauczyciele poznają środowisko programistyczne Android Studio, wykorzystują w pracy różne aplikacje na urządzenia mobilne, odkrywają działanie hologramu i okularów 3D i ich zastosowanie w pracy szkolnej. Projekt ten służy również poznaniu dziedzictwa kulturowego innych narodów oraz przekazaniu informacji o naszej kulturze i tradycjach. W trakcie wymian międzynarodowych uczniowie posługują się językiem angielskim.

Dowiedz się więcej:

Regulamin projektu:

Sprawozdania

School to Farm:

Using farms as an ecological and pedagogical education environment – Gamified-STEAM based learning approach Model

Dwuletni projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus +. Założenia projektu to wykorzystanie metody STEAM w edukacji w kontekście zachowań proekologicznych, ekologicznego rolnictwa czy ochrony przyrody. SCHOOL TO FARM wykorzystuje współpracę interdyscyplinarną, opracowując innowacyjne podejście do uczenia się. Projekt zakończy się publikacją materiałów szkoleniowych dla szkół z krajów partnerskich. Publikacja ta będzie miała na celu wzbogacenie warsztatu pracy wszystkich interesariuszy, w tym: nauczycieli, trenerów, ekspertów nowoczesnej edukacji współpracujących z naszymi partnerami. Materiały te będą opisywały narzędzia przydatne w pracy metodą STEAM oraz sposoby wykorzystania metody gamifikacji w nauczaniu. W materiałach interesariusze znajdą również wskazówki, jak realizować założenia programowe poza murami szkoły, poprzez nawiązywanie współpracy między innymi z podmiotami prowadzącymi gospodarstwa rolne. Tematyką wiodącą będzie ekologia, zdrowy tryb życia oraz nowe technologie w edukacji.

Sprawozdania

Więcej informacji o projektach: 

erasmusplus20@wp.pl