Erasmus +

Od roku szkolnego 2020 współpracujemy ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. Projekty, które realizujemy, skierowane są do naszych uczniów, uczennic i nauczycieli, a wymiana ze szkołami partnerskimi możliwa jest dzięki współfinansowaniu projektów przez Komisję Europejską. Założenia Erasmusa+ to wdrażanie innowacji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, podnoszenie umiejętności językowych oraz lepsze zrozumienie kultur innych narodów.

Adres do korespondencji: erasmusplus20@wp.pl

Nasze projekty:

 

Traditions that Shape Culture

To projekt kulturowy przybliżający dziedzictwo narodowe krajów, z których pochodzą szkoły partnerskie. Uczniowie poznają kulturę innych narodów, konfrontują swoje poglądy, przekazują informacje o tradycjach swojego kraju, doskonalą znajomość języka angielskiego w rozmowach z uczestnikami projektu. Współdziałają w grupach międzynarodowych tworząc różne prace projektowe. Wyjeżdżają do szkół partnerskich rozsianych po całej Europie. Zwiedzają niezwykłe miejsca i zawiązują nowe przyjaźnie ponad granicami państw.

Link do strony projektu TTSC:
https://traditionsthatshapeculture.webnode.it

Regulamin projektu

Zasady Udziału Ucznia Erasmus+ TTSC
Zasady Udziału Nauczycieli w programie Erasmus+

Sprawozdania

1. Spotkania online
2. Polska
3. Turcja
4. Francja
5. Włochy

Digital ICT – DIG:ICT

To projekt nowych technologii podnoszący umiejętności cyfrowe. Uczniowie i nauczyciele poznają środowisko programistyczne Android Studio, wykorzystują w pracy różne aplikacje na urządzenia mobilne, odkrywają działanie hologramu i okularów 3D i ich zastosowanie w pracy szkolnej. Projekt ten służy również poznaniu dziedzictwa kulturowego innych narodów oraz przekazaniu informacji o naszej kulturze i tradycjach. W trakcie wymian międzynarodowych uczniowie posługują się językiem angielskim.

Link do strony projektu DIG-ICT:
https://u9976e.webwave.dev

Link do strony DIG-ICT na Facebooku:
Digital – ICT | Facebook

Regulamin projektu

Zasady Udziału Ucznia Erasmus+ DIG-ICT
Zasady Udziału Nauczycieli w programie Erasmus+

Sprawozdania
1. Polska
2. Turcja
3. Rumunia