To już druga nauczycielka naszej szkoły, wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Tym razem to najwyższe państwowe odznaczenie otrzymała pani Anna Kizlich.

Obok Medalu za Długoletnią Służbę oraz Krzyża Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej jest najwyższym odznaczeniem, jakie przyznawane jest nauczycielom w Polsce. Ustanowiony w 1956 r. medal nadawany jest za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. Uroczystość wręczania medali odbywa się co roku w okolicach Dnia Nauczyciela. W tym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została nauczycielka naszej szkoły pani Anna Kizlich. Tegoroczna uroczysta gala miała miejsce w Auli im. Roberta Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w związku z 250-leciem powołania Komisji Edukacji Narodowej medalami zostało odznaczonych 250 nauczycieli.

– Jestem zaszczycona i wzruszona tym wyróżnieniem. Po raz pierwszym brałam udział w takim wydarzeniu i ogromne wrażenie zrobiła na mnie organizacja gali. Jednocześnie dużą radość sprawiło mi spotkanie koleżanek, z którymi kiedyś pracowałam, a które również zostały odznaczone – relacjonuje uroczystość nasza medalistka.

Pani Anna Kizlich od ponad 30 lat z ogromnym zaangażowaniem i determinacją pracuje na rzecz wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz prowadząc letnie i zimowe obozy sportowe. Posiada wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.: tytuł nauczyciela mianowanego (nadany w 2000 r.), instruktora pływania (uprawnienia MENiS 2003 r.) oraz instruktora rekreacji fizycznej. Jest autorką scenariuszy lekcji wychowania fizycznego do podręczników metodycznych dla nauczycieli klas 1-3 opublikowanych nakładem Wydawnictwa JUKA. Od wielu lat kieruje sekcją pływacką, w której trenują zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Pani Anna Kizlich co roku przygotowuje swoich uczniów do zawodów sportowych na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w których osiągają bardzo dobre wyniki, zajmując zazwyczaj miejsca medalowe. Przykładowo, pierwsze miejsce w pływaniu stylem dowolnym na 25 m, drugie miejsca w pływaniu stylem klasycznym na 25 m, trzecie miejsce sztafety dziewcząt w stylu dowolnym 4×25 m na XXIII Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu Szkół STO w Ciechanowie w 2017 roku.

Jednak nie tylko osiągnięcia sportowe sprawiają, że pani Anna Kizlich zasługuje na wyróżnienie. To wyjątkowa nauczycielka, która nigdy nie szczędzi czasu dla uczniów i ich rodziców, wspomagając ich w trudnych sytuacjach i starając się znaleźć rozwiązanie problemu, sprawiedliwa w ocenach, tolerancyjna i wyrozumiała dla młodego wieku. Uczy szacunku dla rzetelnej pracy, dając przy tym dobry przykład. Przez cały okres pracy zawodowej pełniła funkcję wychowawcy w oddziałach szkoły podstawowej i w liceum. Z życzliwością dzieliła się swoim doświadczeniem i wspierała młodą kadrę.

Odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej stanowi wspaniałe ukoronowanie 30-letniej pracy naszej nauczycielki. Rozpiera nas duma!