W związku z sytuacją na Ukrainie, która spowodowała między innymi emigrację tysięcy rodzin do Polski, Fundacja Szkolna solidarnie z innymi organizacjami i osobami włączyła się w działania, których celem jest długookresowa pomoc uchodźcom.

Pokrótce przedstawiamy dotychczas podjęte kroki:

· Nawiązaliśmy współpracę z KIK Warszawa, który zorganizował współpracę kilkudziesięciu organizacji udzielających różnorodnego wsparcia dla obywateli Ukrainy. W tej grupie jest też Fundacja Szkolna. Zaproponowaliśmy pomoc w obszarze edukacji na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz zgłosiliśmy gotowość organizowania kursów języka polskiego (online oraz stacjonarnie) dla dzieci i dorosłych.

· Zarówno w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Szkolnej, jak i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej współpracujemy z naszymi rodzicami z Ukrainy, którzy służą pomocą w kontaktach ze środowiskiem uchodźców.

· Jesteśmy gotowi od zaraz przyjąć uczniów do dzisiejszej klasy pierwszej w LO oraz zorganizować dla nich dodatkowe lekcje języka polskiego, pomoc psychologa etc. Począwszy od nowego roku szkolnego planujemy uruchomić w LO dodatkową klasę dla uchodźców oraz tzw. rok zerowy, poświęcony na naukę j. polskiego.

· W SP przyjęliśmy dotychczas 4 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach „swoich” klas. Zorganizowaliśmy im już lekcje j. polskiego.

· Aktualnie rekrutujemy nauczycieli z językiem ukraińskim i polskim (lub odwrotnie). Zatrudnienie osób mówiących po ukraińsku (z wykształceniem pedagogicznym) w znacznym stopniu powinno pomóc w aklimatyzacji dzieci i młodzieży z Ukrainy.

· Bardzo istotne, cenne i pomocne są działania podejmowane przez Samorząd Szkolny, który organizuje liczne zbiórki na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Udało nam się już zebrać wiele najpotrzebniejszych artykułów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu (ubrania, żywność, środki czystości).

Wspieramy nie tylko jako Fundacja. Nasi Nauczyciele aktywnie pomagają uchodźcom, przyjmują ich do swoich domów. Pomagamy osiedlić się w Warszawie nauczycielce – uchodźczyni wraz z rodziną.

Zachęcamy do odwiedzania naszych profili na Facebooku oraz Instagramie, gdzie na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach.