Podczas tworzenia rankingu uwzględnione zostały wyniki z egzaminów ósmoklasistów oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych.

Niezmiernie miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie została sklasyfikowana na 9. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2022 portalu WaszaEdukacja.pl. To dla nas bardzo duże wyróżnienie.

W rankingu wzięło udział 9112 szkół podstawowych z całego kraju. Zestawienie uwzględnia zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Zostało ono przygotowane na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Uwzględniono w nim wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych.

Maksymalnie można było uzyskać 100 punktów – SP 20 zdobyła ich łącznie 84.

Ogromne gratulacje dla naszych uczniów oraz nauczycieli!