Zapraszamy do oglądania!

Czym jest ALGORYTM? Według definicji słownikowej to: „określony sposób rozwiązania jakiegoś problemu, składający się z ciągu następujących po sobie czynności”. Pytanie to pojawia się również w filmie Filipa Chajzera i Macieja Kaweckiego, którzy na swoim kanale YouTube podjęli temat nowoczesnego nauczania w szkole. Twórcy „W głowie się nie mieści” odwiedzili siedzibę startupu Skriware, który we współpracy z Fundacją Szkolną pokazuje, jak inspirować i uczyć z wykorzystaniem technologii. Jako Fundacja Szkolna mamy przyjemność tworzyć różne scenariusze zajęć oraz prowadzić webinary dla innych nauczycieli. Oglądamy!

W głowie się nie mieści! – Nauczyliśmy 5-latkę algorytmu!